Project Description

Filament PVA, czyli poli(alkohol winylowy), jest termoplastem rozpuszczalnym w wodzie. Z tego powodu świetnie sprawdzi się jako materiał podporowy w skomplikowanych wydrukach z innych tworzyw (np. PLA, PET-G, TPU, PA).
Stosując PVA na dwugłowicowej drukarce, można w jednym podejściu wydrukować modele, które w innym przypadku wymagałyby drukowania w częściach, klejenia lub nie byłyby wcale możliwe do wykonania! Po zakończonym druku wystarczy zanurzyć model w ciepłej wodzie (jednak nie przekraczającej temperatury odkształcenia cieplnego filamentu, z którego wykonana jest właściwa część wydruku). W zależności od wymiarów modelu i ilości zużytego PVA, taka kąpiel może potrwać od kilkunastu minut do kilku godzin. Mieszanie wody w zbiorniku może przyspieszyć proces rozpuszczania podpór.

PVA drukuje się w niskich temperaturach, w otwartej drukarce i na niepodgrzewanym stole. Ze względu na silną higroskopijność trzeba przechowywać filament w szczelnie zamkniętej torebce lub pojemniku z pochłaniaczem wilgoci. Przechowywanie PVA z dala od promieni słonecznych i w temperaturze między 15°C a 25°C przedłuży jego żywotność.

średnica

Średnica

Średnica

1,75 mm

Waga

Waga

500 g

Kolor

Kolor

podpory - PVA

kostka - PLA Starter Neon Yellow

supports - PVA

cube - PLA Starter Neon Yellow

dodecahedron wydrukowany z PLA z podporami z PVA

podpory - PVA

kostka - PLA Starter Neon Yellow

supports - PVA

cube - PLA Starter Neon Yellow

kostka - PLA Starter Neon Yellow

cube - PLA Starter Neon Yellow

supports - PVA

podpory - PVA

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Podpory wydruków 3D:
- łatwe do usunięcia, bo rozpuszczalne w wodzie,
- w miejscach, w których podpory z nierozpuszczalnych materiałów byłyby niemożliwe do usunięcia,
- pozostawiające gładką powierzchnię wydruku po usunięciu,
- biodegradowalne.

Wydruki 3D:
- w dowolnej orientacji na stole roboczym, aby poprawić estetykę i/lub wytrzymałość elementu,
- zawieszone w powietrzu - wsparte strukturą zbudowaną z PVA.

JAK DRUKOWAĆ

JAK DRUKOWAĆ

temperatura ekstruzji: 190-215°C
temperatura stołu: 50-70°C
prędkość druku: 20-50 mm/s

Filament można drukować na stołach niepodgrzewanych, w otwartej komorze. W razie problemów z adhezją zalecamy stosowanie środka adhezyjnego. Chłodzenie wydruku jest zalecane. Jego moc należy dostosować do możliwości drukarki i geometrii drukowanego modelu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica1,75 mm
Tolerancja średnicy+/- 0,05 mm
Tolerancja owalności+/- 0,02 mm
Waga500 g
Temperatura druku190-215°C
Temperatura stołu50-70°C

Więcej szczegółów, na przykład normy, na podstawie których zostały zrobione badania, znajdziesz w karcie technicznej filamentu (TDS).

PARAMETRY FIZYCZNE

Gęstość1,25 g/cm3
Zapachbezwonny
Moduł sprężystości przy rozciąganiu3860 MPa
Temperatura odkształcenia cieplnego41,5°C (HDT A wg ISO 75)
Temperatura mięknięcia wg Vicata60,2°C
Udarność wg Charpy’egobez karbu, 23°C: 69,8 kJ/m2; z karbem, 23°C: 1,6 kJ/m2