Z tej strony możesz pobrać aktualne zdjęcia naszych produktów. Te materiały pomogą Ci w marketingu i sprzedaży filamentów ROSA3D.

UWAGA! Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie Dystrybucyjnej (par.8, p.8), wykorzystanie zdjęć do celów innych niż reklama i sprzedaż filamentów marki ROSA3D jest zabronione.

Logo ROSA3D w różnych formatach i rozmiarach

Zdjęcia będą sukcesywnie aktualizowane.

Archiwalne zdjęcia filamentów ROSA3D

Pliki do pobrania zostały podzielone na kategorie:

  • zdjęcia bez naszego logo
    • szpula na białym tle
    • szpula i makro na białym tle
    • wydruki
  • zdjęcia z naszym logo
    • szpula i makro na białym tle

Zdjęcia wydruków